Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1. Zamawiający:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki  z siedzibą  w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00; email: biuro@smpn.pl
 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług starannego działania w zakresie sprzątania budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z otoczeniem, konserwacją zieleni, odśnieżaniem chodników i dróg wewnętrznych:

ul.Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, ul. Strzelców 14, ul. Rozrywka 20, 22, 24.

 1. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację należy odebrać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 1, sekretariat. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
 1. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać stawki netto za 1m2 sprzątanej powierzchni wewnętrznej budynków oraz terenów  zielonych,  chodników i dróg wewnętrznych + podatek vat.
 1. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 02.01.2018 roku do godz.12.00.
 1. Termin realizacji zamówienia – od 01.03.2018 roku.
 1. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42,  dnia  3.01.2018 roku. W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

    Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia  07.12.2017 roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokończenia docieplenia ścian zewnętrznych budynków wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Rozrywka 20, 22, 24 w Krakowie zgodnie z projektem budowlanym i uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę.

Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni.

Koszt specyfikacji: 50,00zł + podatek vat /23%/.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

Planowany termin realizacji prac od 07.05.2018 roku do 30.10.2018 roku.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 w Krakowie w terminie  do 29 grudnia 2017 roku do godz. 12.00.

Termin wpłacania wadium – do 28 grudnia 2017 roku.

Wysokość wadium: 50 000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – wpłata wyłącznie na konto bankowe Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

 1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

     Kraków ul. Reymonta 42 tel.12 636 76 00.

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokończenia docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Reymonta 42 w Krakowie.
 1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni. Oferenci winni spełniać wymagane  warunki przetargowe wskazane w formularzu

specyfikacji.

 1. Sposób wyliczenia  ceny oferty:     Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac.
 1. Miejsce i termin składania ofert:

    Kraków, ul. Reymonta 42   – sekretariat w terminie do  7 sierpnia 2017 roku  do godz.10.00.

 1. Termin wpłacania wadium: do 03.08.2017 roku.

Wysokość wadium: 4000,00zł, słownie: cztery tysiące złotych.

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

 1. Planowany termin realizacji zamówienia – od 10.08.2017 do 30.09.2017 roku.
 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42,  dnia  07.08.2017 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

 1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Odpłatność za materiały przetargowe – 20,00zł ( w tym vat)

Kraków, dnia  21.07.2017 roku.

 

Przetarg na wykonanie remontu balkonów w budynku przy ul. Leszczynowej 5 w Krakowie – DO POBRANIA

Przetarg na wykonanie okresowej kontroli budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni – DO POBRANIA

Przetarg na wykonanie prac:

– instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lea 160;

– instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3;

– instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Gen. Fieldorfa-Nila 3

DO POBRANIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg na remont schodów – lastryko lub płytki – DO POBRANIA

Przetarg na modernizację instalacji wentylacji mechanicznej – DO POBRANIA

Przetarg na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej – DO POBRANIA

Budowa placu zabaw – zapytanie ofertowe – DO POBRANIA

Przetarg na wykonanie prac ogólnobudowlanych posadzkarskich – DO POBRANIA