Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne, ekonomiczne prawnicze lub pokrewne,
 2. Co najmniej pięcioletni staż pracy, komunikatywność i zdolności organizatorskie,
 3. Znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,
 4. Umiejętność zarządzania, kierowania zespołem ludzkim i podejmowania decyzji,
 5. Doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. Niekaralność,
 8. Biegła znajomość obsługi komputera, znajomość środowiska MS Office,
 9. Mile widziana licencja zarządcy nieruchomości.

Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

 1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie,
 3. Inne dokumenty, w tym zaświadczenia lub świadectwa pracy potwierdzające pięcioletni staż pracy,
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Nauki w Krakowie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz w zakresie przyszłych procesów aplikacyjnych”.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie lub przesłać na adres e-mail biuro@smpn.pl w terminie do dnia 31.01.2024r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 w Krakowie, sekretariat – pokój nr 1 z dopiskiem: „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu – Kierownika Spółdzielni w Krakowie”. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert oraz zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny, jak również swobodnego wyboru, bez konieczności informowania kandydatów o przyjętych kryteriach i dokonanym wyborze.

O nas:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie powstała w roku 1982 i zrzesza ponad 700 członków. Zarządza 13 budynkami mieszkalnymi i jednym zespołem garaży oraz zarządza 4 wspólnotami, które są rozproszone (lokalizacja: dzielnica Krowodrza, Śródmieście). Strona internetowa Spółdzielni: www.smpn.pl