Skład Zarządu SMPN:

Nazwisko Funkcja
mgr Dorota Górny Prezes Zarządu, Główna Księgowa
mgr Jolanta Michałczyk Zastępca Prezesa

Lista członków Rady Nadzorczej SMPN:

Nazwisko Funkcja Zamieszkały
Andrzej Olech Przewodniczący RN ul. Rozrywka
Halina Dobosz Wiceprzewodnicząca RN ul. Armii Krajowej
Marek Sznilik Sekretarz RN ul. Rozrywka
Anna Dziaduś-Sokołowska Członek RN ul. Rozrywka
Adam Krzywdziński Członek RN ul. Rozrywka

Zarząd przyjmuje w czwartki w godz. 12:00-17:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu w sekretariacie (tel. 12 636-76-00)