Skład Zarządu SMPN:

Nazwisko Funkcja
mgr inż. Jolanta Budzoń Prezes Zarządu
mgr Dorota Górny Zastępca Prezesa – Członek Zarządu, Główna Księgowa

 

Lista członków Rady Nadzorczej SMPN:

Nazwisko Funkcja Zamieszkały
Jerzy Salamon Przewodniczący RN ul. Lea
Janusz Ciomborowski Wiceprzewodniczący RN ul. Armii Krajowej
Tadeusz Topa Sekretarz RN ul. Lea
Wojciech Adamek Członek RN ul. Armii Krajowej
Janusz Maliga Członek RN ul. Lea
Józef Pułka Członek RN ul. Reymonta
Anna Dziaduś-Sokołowska Członek RN ul. Rozrywka

Zarząd przyjmuje w czwartki w godz. 12:00-17:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu w sekretariacie (tel. 12 636-76-00)