Skład Zarządu SMPN:

Nazwisko Funkcja
mgr inż. Jolanta Budzoń Prezes Zarządu
mgr Dorota Górny Zastępca Prezesa – Członek Zarządu, Główna Księgowa

 

Lista członków Rady Nadzorczej SMPN:

Nazwisko Funkcja Zamieszkały
Jerzy Salamon Przewodniczący RN ul. Lea
Janusz Ciomborowski Wiceprzewodniczący RN ul. Armii Krajowej
Tadeusz Topa Sekretarz RN ul. Lea
Anna Dziaduś-Sokołowska Członek RN ul. Rozrywka
Janusz Maliga Członek RN ul. Lea

Zarząd przyjmuje w czwartki w godz. 12:00-17:00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu w sekretariacie (tel. 12 636-76-00)