Dokumenty umieszczone na tej stronie dostępne są tylko dla członków spółdzielni, po zalogowaniu się.
Login i hasło dostępne są w biurze spółdzielni.

Sprawozdanie Zarządu 2021r.

Sprawozdanie finansowe 2021r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2021r.

Sprawozdanie Zarządu 2020r.

Sprawozdanie finansowe 2020r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2020r.

List polustracyjny

Uchwały 1 – 5

Zawiadomienie WZ 2021

Sprawozdanie Zarządu 2019r.

Sprawozdanie finansowe 2019r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2019r.

Zawiadomienie WZ 2020r.

Uchwała 1 WZ karta do głosowania
Uchwała 2 WZ karta do głosowania
Uchwała 3 WZ karta do głosowania
Uchwała 4 WZ karta do głosowania

Protokół Walnego Zgromadzenia 06.06.2019r.

Materiały na Walne Zgromadzenie 06.06.2019 r.

Statut Spółdzielni

Protokół Walnego Zgromadzenia 05.06.2018r.

Sprawozdanie Zarządu 2018r.

Sprawozdanie finansowe 2018r.

Protokół Walnego Zgromadzenia 26.06.2017r.

Protokół Walnego Zgromadzenia 01.06.2017r.

Sprawozdanie Zarządu 2017r.

Sprawozdanie finansowe 2017r.

Sprawozdanie Zarządu 2016r.

Sprawozdanie finansowe 2016r.

Sprawozdanie Zarządu za 2015r.

Sprawozdanie finansowe za 2015r.

Sprawozdanie Zarządu za 2014r.

Sprawozdanie finansowe za 2014r.

Sprawozdanie Zarządu za 2013r..

Sprawozdanie finansowe za 2013r.

Sprawozdanie Zarządu za 2012r.

Sprawozdanie finansowe za 2012r.

Protokoły Rady Nadzorczej 2022

Protokoły Rady Nadzorczej 2021

Protokoły Rady Nadzorczej 2020

Protokoły Rady Nadzorczej 2019

Protokoły Rady Nadzorczej 2018