Dokumenty umieszczone na tej stronie dostępne są tylko dla członków spółdzielni, po zalogowaniu się.
Login i hasło dostępne są w biurze spółdzielni.

Wyciąg z Protokołu Zarządu 34/09/2023 z dnia 28.09.2023 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia 20.07.2023 r.

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie 20.07.2023 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia 01.06.2023 r.

Zawiadomienie Walne Zgromadzenie 01.06.2023 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2022 r.

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu za 2021r.

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021r.

Sprawozdanie Zarządu za 2020r.

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020r.

List polustracyjny

Uchwały 1 – 5

Zawiadomienie WZ 2021

Sprawozdanie Zarządu 2019r.

Sprawozdanie finansowe 2019r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2019r.

Zawiadomienie WZ 2020r.

Uchwała 1 WZ karta do głosowania

Uchwała 2 WZ karta do głosowania

Uchwała 3 WZ karta do głosowania

Uchwała 4 WZ karta do głosowania

Protokół Walnego Zgromadzenia 06.06.2019r.

Materiały na Walne Zgromadzenie 06.06.2019 r.

Statut Spółdzielni

Protokół Walnego Zgromadzenia 05.06.2018r.

Sprawozdanie Zarządu 2018r.

Sprawozdanie finansowe 2018r.

Protokół Walnego Zgromadzenia 26.06.2017r.

Protokół Walnego Zgromadzenia 01.06.2017r.

Sprawozdanie Zarządu 2017r.

Sprawozdanie finansowe 2017r.

Sprawozdanie Zarządu 2016r.

Sprawozdanie finansowe 2016r.

Sprawozdanie Zarządu za 2015r.

Sprawozdanie finansowe za 2015r.

Sprawozdanie Zarządu za 2014r.

Sprawozdanie finansowe za 2014r.

Sprawozdanie Zarządu za 2013r..

Sprawozdanie finansowe za 2013r.

Sprawozdanie Zarządu za 2012r.

Sprawozdanie finansowe za 2012r.

Protokoły Rady Nadzorczej 2024

Protokoły Rady Nadzorczej 2023

Protokoły Rady Nadzorczej 2022

Protokoły Rady Nadzorczej 2021

Protokoły Rady Nadzorczej 2020

Protokoły Rady Nadzorczej 2019

Protokoły Rady Nadzorczej 2018