Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki, działając na podstawie zapisów art. 4 ust. 7 i 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie paragrafu 111 ust. 2 i 21 Statutu Spółdzielni informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej SMPN nr 2/10/2023 z dnia 26.10.2023 roku od 01.02.2024 r. ulegnie zmianie stawka opłat na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania Spółdzielnią:

– dla członków Spółdzielni z 1,51zł/m2/m-c na 1,65zł/m2/m-c,

– dla osób niebędących członkami Spółdzielni z 1,58zł/m2/m-c na 1,72zł/m2/m-c.

Uzasadnienie: Powodem zmiany stawki jest inflacja, podniesienie minimalnego wynagrodzenia za pracę i podatków oraz wzrost kosztów usług świadczonych na rzecz Spółdzielni takich jak: koszty zakupu materiałów biurowych, koszty bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczno-telefoniczne, koszty obsługi mienia, koszty utrzymania biura, w tym koszty ubezpieczenia, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej, konserwacja.

Zmienione naliczenia, wymiar opłat eksploatacyjnych za lokal otrzymają Państwo w miesiącu poprzedzającym zmianę.