naprawy

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12/636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie robót konserwacji bieżącej i napraw w budynkach mieszkalnych i zespole garaży będących w zasobach Spółdzielni: ul. Armii Krajowej 7, ul. J. Lea 158, ul. J. Lea 160, ul. J. Lea 162, ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3, ul. Reymonta 42, ul. Reymonta 44, ul. Skawińska 15, ul. Strzelców 14, ul. Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, ul. Rozrywka 20, ul. Rozrywka 22, ul. Rozrywka 24, zespół garaży wolnostojących Lea-Przybyszewskiego.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1 – sekretariat.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać miesięczne koszty netto, stawkę za 1m2 (41 414,56m2) powierzchni użytkowej lokali w budynkach Spółdzielni obejmujące wymagany zakres czynności opisany w warunkach przetargowych.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 20.01.2023 roku do godz. 12.00.

6. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2023 roku.

7. Wymagane wadium w kwocie 5000,00zł (pięć tysięcy złotych) wpłacone na konto Spółdzielni w terminie do 19.01.2023 roku.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 23.01.2023 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 22.12.2022 roku.