Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

 

  1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki,  30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

 

  1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac :

Projektu budowlanego wykonawczego na wykonanie wymiany pionów i poziomów instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej (wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, m.in. MPEC) dla 188 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Armii Krajowej 7 Krakowie. Wykonanie przedmiaru prac i kosztorysu inwestorskiego.

 

  1. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Należy podać kwotę netto + plus vat za kompleksowe wykonanie kompletnego uzgodnionego projektu wykonawczego obejmującego pełny zakres prac. Istnieje możliwość zapoznania się (do wglądu) z projektem budynku.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 30.10.2019 roku do godz. 14.00.

 

  1. Planowany termin realizacji zamówienia – do uzgodnienia.

 

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 5.11.2019 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Kraków, dnia 19.09.2019 roku