Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

 

 

  1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki, 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42.

 

  1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 2,5t na działce nr 335 obr. 5, Krowodrza, przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie (wraz wszelkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami). Wykonanie przedmiaru prac i kosztorysu inwestorskiego.

 

  1. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Należy podać kwotę netto plus vat za kompleksowe wykonanie kompletnego uzgodnionego projektu wykonawczego obejmującego pełny zakres prac.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 30.10.2019 roku do godz. 14.00.

 

  1. Planowany termin realizacji zamówienia – do uzgodnienia.

 

  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 05.11.2019 roku. W dniu otwarcia ofert oferenci nie uczestniczą w przetargu.

 

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Kraków, dnia 19.09.2019 roku