Zarząd SM Pracowników Nauki informuje, że w nieruchomości przy ul. Na Polach 25, 27, 29, 31, 35

posiada do sprzedaży garaże:

– garaż nr 7 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.25,60m2,

– garaż nr 2 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow. 27,20m2,

– garaż nr 3 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow.27,30m2,

– garaż nr 6 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow.25,70m2,

oraz do sprzedaży lub wynajęcia pomieszczenia gospodarcze:

– pom. gosp. nr 1* w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.15,00m2,

– pom. gosp. nr 2 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.13,50m2,

– pom. gosp. nr 5 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.12,30m2,

– pom. gosp. nr 6 w budynku przy ul. Na Polach 25 o pow.10,50m2,

– pom. gosp. nr 1 w budynku przy ul. Na Polach 33 o pow.14,70m2,

– pom. gosp. nr 6 w budynku przy ul. Na Polach 29 o pow.12,20m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 42,

telefonicznie: 12 636 76 00, mailowo: biuro@smpn.pl.

Zapraszamy.