Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12/636 76 00, e-mail: biuro@smpn.pl

2. Spółdzielnia ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami wymiany zestawu hydroforowego zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 7 w Krakowie.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1 – sekretariat.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać koszt netto + podatek vat za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uwzględnieniem wszelkich dodatkowych kosztów uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania. 

5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 30.09.2022 roku do godz. 12:00.

6. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2023 roku.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, dnia 03.10.2022 roku. Oferenci nie uczestniczą w otwarciu ofert.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 05.09.2022 roku.