Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki pragnie poinformować o wynikach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 r. w formie korespondencyjnej / zdalnej. W wyniku zliczenia głosów oddanych przez Członków Spółdzielni podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała Nr WZ-1/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 3, a głosów ważnych oddano 143, a w tym:

–       głosów „za” oddano 132,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 10, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-2/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 5, a głosów ważnych oddano 141, a w tym:

–       głosów „za” oddano 132,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 8, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-3/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za rok 2020.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 4, a głosów ważnych oddano 142, a w tym:

–       głosów „za” oddano 134,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 7, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-4/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Oddano 147 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 6, a głosów ważnych oddano 141, a w tym:

–       głosów „za” oddano 129,

–       głosów „przeciw” oddano 2,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 10, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-5/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie Protokołu Polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za lata 2018-2020.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 8, a głosów ważnych oddano 138, a w tym:

–       głosów „za” oddano 128,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 9, a zatem Uchwała ta została podjęta.