Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki.

 

Wobec przejęcia przez Gminę Miasta Krakowa z dniem 1.07.2013 obowiązków związanych z wywozem śmieci Gmina zobowiązała Zarządców nieruchomości do:

  • Podania ilości osób zamieszkałych w danym lokalu,
  • Zamówienia określonych pojemników na śmieci,
  • Złożenia w terminie do 30.04.2013 deklaracji o wysokości opłat na rzecz Gminy Kraków.

Dlatego też Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki przesyła w załączeniu druk oświadczenia, które należy wypełnić i złożyć do biura Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 w godzinach pracy biura tj: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.00-16.00, czwartek w godz. 7.00-18.00, piątek w godz.7.00-14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2013.

 

Dopuszcza się możliwość przesłania wypełnionego oświadczenia drogą e-mailową w postaci skanu na adres biuro@smpn.pl pod warunkiem dostarczenia oryginału druku do 26.04.2013r

 

Uchwały Rady Miasta dotyczące  nowych zasad wywozu nieczystości  dostępne są na stronie internetowej: http://www.bip.krakow.pl.

Informujemy Mieszkańców, że druki oświadczeń zostały wrzucone do skrzynek pocztowych. Druk oświadczeń w formacie pdf można pobrać tutaj: Deklaracja śmieciowa