GZM

Głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego trwa od 26 września do 5 października. Każdy głosujący będzie miał za zadanie oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na projekty o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Głosować można:

elektronicznie www.budzet.krakow.pl
osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu. Szczegóły na www.budzet.krakow.pl

#bowarto #obywatelskikrakow

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW NAUKI INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI WYNAJMU GARAŻY PRZY UL. NA POLACH 25-35.

GARAŻ WOLNOSTOJĄCY NR 3 O POW. 17,60 M2 – DO WYNAJĘCIA OD ZARAZ

W RAZIE ZAINTERESOWANIA POWYŻSZYMI OFERTAMI PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM SPÓŁDZIELNI TEL. 12 636 76 00 LUB DROGĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ : biuro@smpn.pl, gzm@smpn.pl

Komunikat MPO

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki informuję,  że istnieje możliwość  wynajmu lub kupna pomieszczeń gospodarczych i garaży znajdujących się w budynkach przy ul. Na Polach 25-35. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 tel. 12 636 76 00, 12 638 61 47  lub e mail : biuro@smpn.pl, gzm@smpn.pl.

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki.

 

Wobec przejęcia przez Gminę Miasta Krakowa z dniem 1.07.2013 obowiązków związanych z wywozem śmieci Gmina zobowiązała Zarządców nieruchomości do:

  • Podania ilości osób zamieszkałych w danym lokalu,
  • Zamówienia określonych pojemników na śmieci,
  • Złożenia w terminie do 30.04.2013 deklaracji o wysokości opłat na rzecz Gminy Kraków.

Dlatego też Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki przesyła w załączeniu druk oświadczenia, które należy wypełnić i złożyć do biura Spółdzielni przy ul. Reymonta 42 w godzinach pracy biura tj: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.00-16.00, czwartek w godz. 7.00-18.00, piątek w godz.7.00-14.00 w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2013.

 

Dopuszcza się możliwość przesłania wypełnionego oświadczenia drogą e-mailową w postaci skanu na adres biuro@smpn.pl pod warunkiem dostarczenia oryginału druku do 26.04.2013r

 

Uchwały Rady Miasta dotyczące  nowych zasad wywozu nieczystości  dostępne są na stronie internetowej: http://www.bip.krakow.pl.

Informujemy Mieszkańców, że druki oświadczeń zostały wrzucone do skrzynek pocztowych. Druk oświadczeń w formacie pdf można pobrać tutaj: Deklaracja śmieciowa