Zmianę liczby osób zamieszkujących w lokalu prosimy składać na druku dostępnym w biurze i w administracji Spółdzielni – do pobrania poniżej:

OŚWIADCZENIE

Uprzejmie prosimy o wydrukowanie oświadczenia o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, wypełnienie i czytelne podpisanie, a następnie przekazanie do biura Spółdzielni osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: S.M. PRACOWNIKÓW NAUKI W KRAKOWIE, ul. Reymonta 42, 30-073 Kraków lub w postaci skanu wypełnionego dokumentu na adres e-mail: biuro@smpn.pl lub też poprzez wrzucenie do skrzynek pocztowych zainstalowanych przy lokalach administracji:

– ul. Reymonta 42,

– ul. Armii Krajowej 7,

– ul. Rozrywka 24.