1. Zamawiający :

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

Kraków ul. Reymonta 42

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac :

Projektu budowlanego wykonawczego na wykonanie instalacji ciepłej wody

użytkowej(wraz wszelkimi niezbędnymi decyzjami ,uzgodnieniami, m.in. MPEC)

dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Skawińskiej 15 w Krakowie.

Wykonanie przedmiaru prac i kosztorysu inwestorskiego.

3. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Należy podać kwotę netto +plus vat za kompleksowe wykonanie kompletnego

uzgodnionego projektu wykonawczego obejmującego pełny zakres prac.

Istnieje możliwość zapoznania się (do wglądu) z projektem budynku.

4. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 –sekretariat w terminie do 20.08.2018roku

do godz.14.00.

5. Planowany termin realizacji zamówienia – do 30.11.2018roku.

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 dnia 21.08.2018 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również

unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.