Prosimy o złożenie oświadczenia o zgodzie na korespondencję drogą elektroniczną. Dzięki temu Spółdzielnia, prowadząc korespondencję mailową z Mieszkańcami, pozostanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Tutaj znajduje się druk oświadczenia: POBIERZ

Wypełniony i czytelnie podpisany druk prosimy przekazać do biura Spółdzielni osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: S.M. PRACOWNIKÓW NAUKI W KRAKOWIE, ul. Reymonta 42, 30-073 Kraków lub w postaci skanu wypełnionego dokumentu na adres e-mail: biuro@smpn.pl lub też poprzez wrzucenie do skrzynek pocztowych zainstalowanych przy lokalach administracji: ul. Reymonta 42, ul. Armii Krajowej 7, ul. Rozrywka 24.