Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 06.06.2024 r. do pobrania poniżej: