Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636-76-00

Nowoczesne i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, 35 lat doświadczenia
Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, lokalami użytkowymi – garażami i nieruchomościami niezabudowanymi. Nasze usługi zawsze dostosowujemy do potrzeb konkretnej nieruchomości, co procentuje poprawą stanu technicznego nieruchomości i jej funkcjonalności. W zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami działamy od 1981 roku. W tym czasie zdobyliśmy gruntowne doświadczenie i wypracowaliśmy wysoki standard usług, tak aby w pełni zadowolić wymagania naszych klientów. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowników. Osoby zarządzające nieruchomościami posiadają uprawnienia zawodowe – licencje zarządcy nieruchomości wydane przez Ministerstwo oraz ubezpieczenie OC.

Pragniemy zaoferować Państwu współpracę w ramach usług zarządzania i administracji budynkami takimi jak:
• budynki mieszkalne,
• lokale użytkowe – garaże,
• osiedla domków jednorodzinnych,
zapewniając kompleksową obsługę budynków pod względem ich technicznego utrzymania, administracyjnym, ekonomiczno-prawnym i finansowo-księgowym, a w szczególności w zakresie:
– obsługi administracyjno-eksploatacyjnej,
– obsługi prawnej,
– obsługi finansowo-księgowej i windykacji,
– obsługi technicznej, wykonanie pomiarów i kosztorysów przedsięwzięć remontowych,
– właściwego utrzymania stanu sanitarnego i porządkowego wewnątrz budynku i w jego otoczeniu,
– usuwanie awarii technicznych i ich skutków oraz wykonania napraw bieżących i konserwacji,
– sporządzania planu gospodarczego dla nieruchomości,
– przeprowadzanie rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego budynków i znajdujących się w nich instalacji i urządzeń oraz elementów wyposażenia technicznego,
– zawieranie i renegocjonowanie umów o dostawy, roboty budowlane, nadzór nad wykonaniem umów dotyczących obsługi nieruchomości.

Zachęcamy do skorzystania z oferty naszej Spółdzielni.

Przedstawiona oferta jest każdorazowo modyfikowana w zależności od potrzeb klientów, stanu technicznego nieruchomości, jej przeznaczenia i innych okoliczności.

 

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki w Krakowie

___________________________________________________________________________
NIP 675-000-61-80, REGON 000946036
PKO Bank Polski S.A. VI O /Kraków
13 1020 2906 0000 1502 0013 7935
e-mail: biuro@smpn.pl