Zarząd SM Pracowników Nauki zawiadamia, że obowiązujący od 01.06.2020 roku nowy wymiar opłat eksploatacyjnych za lokale zostanie komisyjne wrzucony do odbiorczych skrzynek pocztowych lokali (za wyjątkiem lokali, dla których wskazano adres korespondencyjny lub adres email).

Zmiana wymiaru opłat za lokale wynika ze zmiany taryfy PGW Wody Polskie za dostawę wody zimnej i odprowadzenie ścieków.

W czasie trwania epidemii dla wspólnego bezpieczeństwa korespondencja do lokali  za wyjątkiem lokali, które wskazały adres do korespondencji lub adres email będzie wrzucana do odbiorczych skrzynek lokali.

Zachęcamy do korespondencji drogą elektroniczną.