Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  1. Zamawiający:  Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki  z siedzibą  w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00; email: biuro@smpn.pl
  1. Ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług starannego działania w zakresie sprzątania budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z otoczeniem, konserwacją zieleni, odśnieżaniem chodników i dróg wewnętrznych:

ul.Gen. Wieniawy-Długoszowskiego 10, ul. Strzelców 14, ul. Rozrywka 20, 22, 24.

  1. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację należy odebrać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 1, sekretariat. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.
  1. Sposób wyliczenia ceny oferty: należy podać stawki netto za 1m2 sprzątanej powierzchni wewnętrznej budynków oraz terenów  zielonych,  chodników i dróg wewnętrznych + podatek vat.
  1. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42, sekretariat, w terminie do 02.01.2018 roku do godz.12.00.
  1. Termin realizacji zamówienia – od 01.03.2018 roku.
  1. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42,  dnia  3.01.2018 roku. W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

    Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia  07.12.2017 roku.