Zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia do pobrania poniżej: