Szanowni Państwo!

Właściciele, Użytkownicy lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach będących w zasobach SMPN.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki uprzejmie informuje, że w styczniu-lutym 2015 roku planuje uruchomienie systemu PWI Platformy Wymiany Informacji, która pozwoli na elektroniczną komunikację Spółdzielni z Użytkownikami lokali.
Poprzez platformę będzie można również sprawdzić stan konta opłat eksploatacyjnych za lokal, podać stany wodomierzy, zgłosić usterki.

W miesiącu styczniu 2015 roku Osoba Uprawniona (osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego) położonego w budynkach będących w zasobach SMPN, będzie mogła tylko osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika ustanowionego notarialnie odebrać w biurze lub administracji Spółdzielni login oraz hasło startowe w celu zalogowania się do platformy wymiany informacji.

Logowanie do PWI będzie możliwe ze strony internetowej Spółdzielni: www.smpn.pl .
W polu „login” wpisać należy podany przez Spółdzielnię login, a polu „hasło” przy pierwszym logowaniu dostarczone przez Spółdzielnię hasło startowe .
Przy pierwszym logowaniu po wpisaniu hasła startowego system poprosi Państwa o zmianę hasła
–co jest konieczne/wskazane.
Dostęp do PWI będzie możliwy dopiero po 3 dniach roboczych od odbioru ze Spółdzielni hasła startowego.

Login i hasła startowe dla Osób uprawnionych posiadających tytuł prawny do lokali położonych w budynkach Spółdzielni – będzie można odebrać  w biurze Spółdzielni przy ul.Reymonta 42.
Zachęcamy do korzystania z PWI.