Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki.

Zarząd Spółdzielni uprzejmie zawiadamia, że od dnia 16.03.2020 roku zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa Mieszkańców. Obsługa Mieszkańców będzie odbywać się telefonicznie, korespondencyjnie i emailowo.

Pracownicy biura Spółdzielni będą pełnili dyżury w biurze przy ul. Reymonta 42, codziennie w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek od. godz. 8.00 do godz. 13.00

czwartek  od godz. 12.00 do godz. 17.00.

Wówczas wszelkie zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie: 12 636 76 00,  12 638 61 47.

W pełnym wymiarze czasu pracy pełnione będą dyżury telefoniczne: 519 690 087, 516 901 544.

Całodobowo można zgłaszać awarie bezpośrednio do Firmy TERMO-SERWIS: tel. 502 040 929 lub e- mail: biuro@termoserwis.net

Korespondencję do Spółdzielni prosimy wrzucać do skrzynki na listy znajdującej się przy drzwiach wejściowych do biura Spółdzielni przy ul. Reymonta 42.