WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

Szanowni Państwo !

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki.

W oparciu o rekomendację Głównego Inspektora Sanitarnego, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, uprzejmie prosimy o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośredniego kontaktu z pracownikami spółdzielni.

Wszelkie usterki lub sprawy wymagające interwencji prosimy zgłaszać pod numery telefonów:  12 636 76 00,  12 638 61 47, 519 690 087 lub adres email: biuro@smpn.pl, gzm@smpn.pl, fk@smpn.pl.

W celu uzyskania informacji chronionych przez RODO konieczne jest podanie kodu lokalu, który znajduje się na wymiarze opłat eksploatacyjnych.

Pozostałe numery oraz inne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.smpn.pl.