Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

świadczenie usług starannego działania w zakresie sprzątania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzelców 14  wraz z otoczeniem,  odśnieżaniem chodników i drogi wewnętrznej oraz konserwacją zieleni.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać osobiście w siedzibie  Spółdzielni – pokój nr 1 – sekretariat lub drogą poczty elektronicznej.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty:

należy podać miesięczne koszty netto za sprzątaną powierzchnię w rozbiciu na:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku (988,30m2),

Sprzątanie i utrzymanie zimowe chodników i drogi wewnętrznej (838,25m2),

Utrzymanie i konserwacja zieleni: obcinanie żywopłotów i koszenie trawy (413,40m2).

Zamawiający zastrzega sobie możliwości zawarcia umów z dwoma oferentami. 

Umowa nr 1 obejmująca sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku oraz sprzątanie  i utrzymanie zimowe chodników i drogi wewnętrznej.

Umowa nr 2 obejmująca utrzymanie i konserwację zieleni w zakresie obcinania żywopłotów i koszenia trawy.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 10.02.2022 roku do godz. 14.00.

6. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2022 roku.

Nie jest wymagane wadium.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 10.02.2022 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 27.01.2022 roku.

Przetarg na wykonanie prac:

– instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lea 160;

– instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gen. Fieldorfa-Nila 3;

– instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Gen. Fieldorfa-Nila 3 – DO POBRANIA