Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

  1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

     Kraków ul. Reymonta 42 tel.12 636 76 00.

  1. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokończenia docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Reymonta 42 w Krakowie.
  1. Formularz zawierający warunki przetargu należy odebrać w sekretariacie Spółdzielni. Oferenci winni spełniać wymagane  warunki przetargowe wskazane w formularzu

specyfikacji.

  1. Sposób wyliczenia  ceny oferty:     Szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac.
  1. Miejsce i termin składania ofert:

    Kraków, ul. Reymonta 42   – sekretariat w terminie do  7 sierpnia 2017 roku  do godz.10.00.

  1. Termin wpłacania wadium: do 03.08.2017 roku.

Wysokość wadium: 4000,00zł, słownie: cztery tysiące złotych.

Wpłata wyłącznie na konto bankowe SMPN.

  1. Planowany termin realizacji zamówienia – od 10.08.2017 do 30.09.2017 roku.
  1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42,  dnia  07.08.2017 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

  1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Odpłatność za materiały przetargowe – 20,00zł ( w tym vat)

Kraków, dnia  21.07.2017 roku.