Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki uprzejmie informuje, że możliwe są przyjęcia stron w biurze Spółdzielni przy ul. Reymonta 42.

Przyjęcia osób odbędą się przy biurku ustawionym na korytarzu.

Prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w miejscu publicznym (dezynfekcja rąk i maseczki na twarzy).

Zapraszamy również do dostępnych form kontaktu:

  1. E -mailowo: biuro@smpn.pl, sekretariat@smpn.pl
  2. Telefonicznie: 12 636 -76 -00,  12 636 -55-11, 516-901-544, 519-690-087
  3. Korespondencyjnie na adres: 30- 073 Kraków, ul. Reymonta 42.
  4. Do skrzynek pocztowych zamontowanych przy:

– biurze Spółdzielni ul. Reymonta 42,

– przy administracji ul. Armii Krajowej 7,

– przy administracji ul. Rozrywka 24.