Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy kodeks postępowania cywilnego i prawa spółdzielczego została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 25.08.2017r. pozycja 1596. Ustawa weszła w życie 14 dni po jej opublikowaniu, czyli 9 września 2017r. Ustawa ta wprowadziła znaczące zmiany skutkujące wobec wszystkich spółdzielni w kraju. Poniżej zamieszczamy treść przedmiotowej ustawy:

Dziennik Ustaw 25.08.2017 zmiana USM, KPC, PS