Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00; email: biuro@smpn.pl.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na:

świadczenie usług starannego działania w zakresie sprzątania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strzelców 14  wraz z otoczeniem,  odśnieżaniem chodników i drogi wewnętrznej oraz konserwacją zieleni.

3. Formularz zawierający warunki przetargu – specyfikację – należy odebrać osobiście w siedzibie  Spółdzielni – pokój nr 1 – sekretariat lub drogą poczty elektronicznej.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty:

należy podać miesięczne koszty netto za sprzątaną powierzchnię w rozbiciu na:

Sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku (988,30m2),

Sprzątanie i utrzymanie zimowe chodników i drogi wewnętrznej (838,25m2),

Utrzymanie i konserwacja zieleni: obcinanie żywopłotów i koszenie trawy (413,40m2).

Zamawiający zastrzega sobie możliwości zawarcia umów z dwoma oferentami. 

Umowa nr 1 obejmująca sprzątanie powierzchni wewnętrznej budynku oraz sprzątanie  i utrzymanie zimowe chodników i drogi wewnętrznej.

Umowa nr 2 obejmująca utrzymanie i konserwację zieleni w zakresie obcinania żywopłotów i koszenia trawy.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat w terminie do 10.02.2022 roku do godz. 14.00.

6. Termin realizacji zamówienia – od 01.04.2022 roku.

Nie jest wymagane wadium.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 dnia 10.02.2022 roku.

W dniu otwarcia ofert nie uczestniczą oferenci.

8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 27.01.2022 roku.

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022 w tym trudnym dla wszystkich czasie życzy:

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy SMPN.

Udekorowana żywa choinka Poczta Kwiatowa, Boże Narodzenie, prezent na święta dla rodziny

SMPN informuje Mieszkańców , że w okresie od 24.12.2021r. do 2612.2021r. dyżur w zakresie obsługi instalacji wod- kan- gaz- c.o., instalacji elektrycznej będzie pełnić Termo- Serwis. Awarie można zgłaszać przez całą dobę. tel. 502 040 929.

Ponadto informujemy, że w dniach: 24.12.2021r. (piątek) i 7.01.2022r.(piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki pragnie poinformować o wynikach głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 r. w formie korespondencyjnej / zdalnej. W wyniku zliczenia głosów oddanych przez Członków Spółdzielni podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała Nr WZ-1/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 3, a głosów ważnych oddano 143, a w tym:

–       głosów „za” oddano 132,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 10, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-2/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 5, a głosów ważnych oddano 141, a w tym:

–       głosów „za” oddano 132,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 8, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-3/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za rok 2020.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 4, a głosów ważnych oddano 142, a w tym:

–       głosów „za” oddano 134,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 7, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-4/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.

Oddano 147 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 6, a głosów ważnych oddano 141, a w tym:

–       głosów „za” oddano 129,

–       głosów „przeciw” oddano 2,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 10, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Uchwała Nr WZ-5/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie Protokołu Polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki za lata 2018-2020.

Oddano 146 głosów, z czego głosów nieważnych oddano 8, a głosów ważnych oddano 138, a w tym:

–       głosów „za” oddano 128,

–       głosów „przeciw” oddano 1,

–       głosów „wstrzymujących się” oddano 9, a zatem Uchwała ta została podjęta.

Zarząd SMPN informuje, że w dniu 12.11.2021 r. biuro Spółdzielni jest nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zarząd SMPN informuje, że w dniu 04.06.2021 r. biuro Spółdzielni jest nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych (elewacja wschodnia i południowa) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. W. Reymonta 44 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert: Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 27.05.2021 roku do godz. 12.00. Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 26.05.2021 roku. Wysokość wadium: 5000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 29.04.2021 roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42. tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia sufitów (ok. 130m2) galerii budynku mieszkalnego przy ul. J. Lea 158 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie. Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac  uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 13.05.2021 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 12.05.2021 roku.

Wysokość wadium: 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kraków, dnia 22.04.2021 roku.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42. tel. 12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia sufitów (ok. 130m2) galerii budynku mieszkalnego przy ul. J. Lea 158 w Krakowie.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków, ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 13.05.2021 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 12.05.2021 roku.

Wysokość wadium: 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.         

Kraków, dnia 22.04.2021 roku.

1. Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki

30-073 Kraków, ul. Reymonta 42, tel.12 636 76 00.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Remont elewacji południowej i wschodniej  budynku przy ul. Strzelców 14 w Krakowie, polegający na odglonieniu i malowaniu elewacji.

3. Specyfikację warunków przetargowych należy odebrać w sekretariacie.

Oferenci winni spełniać warunki przetargowe wskazane w formularzu specyfikacji.

4. Sposób wyliczenia ceny oferty: szczegółowy kosztorys ofertowy na wykonanie prac uwzględniający wszystkie niezbędne prace dla prawidłowej realizacji zadania.

5. Miejsce i termin składania ofert:

Kraków ul. Reymonta 42 – sekretariat – w terminie do 13.05.2021 roku do godz. 12.00.

Oferty muszą zostać sporządzone w formie pisemnej i zostać złożone u Zamawiającego w zamkniętych kopertach.

6. Termin wpłacania wadium: do 12.05.2021 roku.

Wysokość wadium: 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych).

7. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.         

Kraków, dnia 22.04.2021 roku.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy SMPN w tym trudnym dla wszystkich czasie, życzą Wszystkim Mieszkańcom dużo zdrowia, spokoju wiary, i nadziei na lepsze jutro.

Ponadto informujemy, że w dniu 2.04.2021r (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne. W okresie świątecznym dyżur w zakresie obsługi instalacji wod-kan-gaz-c.o. oraz instalacji elektrycznej będzie pełnić Firma “Termo-Serwis”. Awarie można zgłaszać przez całą dobę te. 502 040 929.

telefony alarmowe:

POGOTOWIE GAZOWE 992

POLICJA 112

STRAŻ MIEJSKA 986

STRAŻ POŻARNA 998

POGOTOWIE RATUNKOWE 999

POGOTOWIE WODNO- KANALIZACYJNE 994

POGOTOWIE DŹWIGOWE 601 420 112